Termeni si conditii

Preambul

Termenii și condițiile generale de utilizare (denumite în continuare „Condiții generale”) sunt încheiate între Utilizator și 4mind Benefits SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5524/2020, C.U.I. 42545089, având sediul social în Str. Constantin Disescu nr.6, sector 1, București (denumită în continuare „Compania”). Site-ul 4mind.ro este o platformă web aparținând 4mind Benefits SRL, disponibilă la https://www.4mind.ro  și accesibilă online Utilizatorilor. 

 1. Definiții

Specialist: înseamnă psihologul, coach-ul, antrenorul sau profesionistul din domeniul sănătății mintale care oferă utilizatorilor servicii de consiliere în psihologie, coaching, dezvoltare personală și /sau profesională.

Sesiuni: înseamnă serviciul de consiliere furnizat Utilizatorului de către Specialist. Sesiunea poate fi furnizată telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil și ales de comun acord între Utilizator și Specialist.

Servicii: înseamnă Sesiunile individuale cu Specialiștii precum și articole, exerciții și activități de wellbeing, consiliere virtuală prin asistentul inteligent Serena sau webinarii organizate periodic pentru Utilizatori și susținute de Specialiștii 4mind cu exerciții și sfaturi utile pentru menținerea stării de bine și a echilibrului emoțional.

Site: înseamnă platforma de internet https://www.4mind.ro.

Utilizator: înseamnă persoana fizică înregistrată pe Site și care dorește să acceseze Serviciile.

 1. Acceptarea Condițiilor Generale

Utilizarea Site-ului implică acceptarea deplină și fără rezerve de către Utilizator a acestor Condiții Generale. Prin urmare, este responsabilitatea Utilizatorului să fie la curent cu aceste Condiții Generale înainte de a se înregistra pe Site și de a folosi de fiecare dată Serviciile oferite pe Site. Aceste Condiții Generale pot fi modificate în orice moment de către Companie. Condițiile generale modificate sunt aplicabile oricărei utilizări a Serviciilor ulterioare modificării. Prin urmare, Utilizatorul este invitat să consulte Condițiile generale la fiecare vizită pe site. Dacă Utilizatorul refuză o modificare a Condițiilor Generale, poate renunța să mai acceseze Serviciile și poate solicita închiderea contului la adresa hello@4mind.ro. Utilizatorul acceptă aceste Condiții Generale făcând clic pe căsuța prevăzută în acest scop la înregistrarea pe Site. Cu excepția cazului în care se dovedește altfel, datele înregistrate pe Site constituie dovada tuturor relațiilor contractuale dintre Utilizator și Companie. Nerespectarea Condițiilor Generale de către Utilizator poate duce la suspendarea sau eliminarea dreptului de acces al Utilizatorului pe Site. Compania își rezervă dreptul de a exclude temporar sau definitiv un Utilizator de pe Site în cazul unor abateri grave, comportament nerespectuos sau orice comportament care ar afecta negativ buna funcționare a Site-ului. Utilizarea Site-ului implică respectarea anumitor standarde de comportament, cum ar fi respectul față de ceilalți, buna-credință și curtoazia.

 1. Deschiderea contului

Pentru a accesa Serviciile, Utilizatorul trebuie să creeze un cont pe Site și să confirme acceptarea Condițiilor generale sau să se conecteze la contul său în situația în care are deja un cont pe site. Este responsabilitatea Utilizatorului să furnizeze informații corecte și actualizate la înregistrarea pe Site și la programarea Sesiunii. În special, Utilizatorul trebuie să asigure exactitatea tuturor informațiilor furnizate, pentru a accesa contul și stabilirea contactului cu Specialistul (e-mail, număr de telefon etc.). Utilizatorul trebuie să actualizeze dacă este necesar informațiile din contul său. În caz contrar, Compania nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele care ar putea rezulta din această lipsă de informații sau actualizare. Parolele îi vor fi furnizate Utilizatorului prin SMS / email la crearea și la accesarea contului său. De asemenea, Utilizatorului îi va fi alocat un PIN unic ca modalitatea suplimentară de securitate și pe care acesta îl poate schimba oricând accesând secțiunea “Vezi profilul tău” din contul 4mind. Utilizatorul trebuie să informeze imediat Compania cu privire la orice pierdere sau utilizare neautorizată a contului său, datele de autentificare necesare la  crearea contului sau la înregistrarea în cont și PIN-ul. Datele de autentificare și codurile PIN sunt personale și Utilizatorul este de acord să nu le dezvăluie unei terțe persoane. Ca atare, Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea lor. Orice încercare de a distribui unui alt utilizator datele de identificare necesare accesării sau creării contului este strict interzisă. Numărul de telefon al Utilizatorului este colectat la deschiderea contului și va fi utilizat numai pentru a permite derularea corectă a Sesiunilor.

 1. Descrierea modului în care funcționează Site-ul

Site-ul este un serviciu de conectare a Utilizatorilor care doresc să acceseze Serviciile și să beneficieze de Sesiuni individuale fizice sau la distanță în funcție de alegerea lor și de posibilitățile Specialistului ales. Pentru a beneficia de Sesiuni, este necesară o programare prealabilă prin trimiterea unui e-mail către Specialistul selectat. Sesiunile se desfășoară sub responsabilitatea deplină a Specialiștilor. Utilizatorul are posibilitatea de a contacta Compania pentru a raporta orice comportament sau conținut ilegal sau inadecvat. Un astfel de raport poate fi făcut prin e-mail la adresa hello@4mind.ro.

 1. Accesul la Servicii

Utilizatorul este responsabil să se asigure că dispune de hardware-ul și software-ul necesar care să îi permită să acceseze Serviciile. Utilizatorul, odată înregistrat, va putea programa Sesiuni gratuite la Specialiști în limita creditului care a fost contractat și plătit în numele său de către angajatorul său. Dreptul de acces al Utilizatorului la Site este personal și netransferabil, sub orice formă. Utilizatorul beneficiază de un număr de sesiuni gratuite stabilit în contractul încheiat între angajatorul său și Companie. Aceste sesiuni vor fi accesibile pe durata acestui contract. Totodată, Utilizatorul, prin adăugarea unui număr de card valid în Contul sau, poate beneficia de Sesiuni contra cost, la expirarea numărului de sesiuni gratuite menționat anterior. Tariful Sesiunilor contra cost este tariful perceput de Specialist, menționat pe Site.

 1. Obligațiile utilizatorului

 6.1 Desfășurarea sesiunilor

Sesiunile vor avea loc la datele și orele care au fost convenite la programarea sesiunii. Utilizatorul are obligația de a se prezenta la timp la datele și orele convenite cu Specialistul. În absența Utilizatorului, sesiunea va fi dedusă din credit ca o sesiune efectuată. În cazul absenței sau a întârzierii Specialistului care depășește douăzeci (20) de minute, Utilizatorul poate anula sesiunea prin trimiterea unei solicitări la adresa hello@4mind.ro iar aceasta nu va fi dedusă din creditul său.

6.2 Anularea sesiunilor

Utilizatorul poate anula gratuit o sesiune cu până la douăzeci și patru (24) de ore înainte de sesiune, trimițând un mesaj Specialistului sau la adresa hello@4mind.ro. În acest caz, utilizatorul poate alege apoi o nouă oră pentru sesiune. În caz de anulare cu mai puțin de douăzeci și patru (24) de ore înainte de data sesiunii, este posibil ca sesiunea sa fie dedusă din creditul său, dacă Specialistul solicită acest lucru. Utilizatorul acceptă ca Specialistul să poată anula o sesiune cu până la douăzeci și patru (24) de ore înainte. Utilizatorul va fi informat cu privire la anularea sesiunii de către Specialist prin e-mail sau mesaj text. Utilizatorul va agrea cu Specialistul asupra unei noi programări pentru Sesiunea respectivă.

6.3 Comportamentul utilizatorului

În timpul sesiunii, utilizatorul este de acord să adopte un comportament adecvat. El se va abține de la orice comunicare necorespunzătoare (de exemplu, insulte, obscenitate etc.) sau comentarii de natură rasistă, sexistă sau homofobă. Orice comportament inadecvat al utilizatorului poate duce la suspendarea sesiunii de către Specialist și nu va da dreptul Utilizatorului la rambursare.

6.4 Confidențialitate

Specialistul este responsabil să respecte regulile deontologice si secretul profesional. Utilizatorul este responsabil pentru confidențialitatea conținutului sesiunilor. El este singurul responsabil pentru informațiile pe care le comunică el însuși Specialistului. Site-ul nu are acces la informațiile transmise în timpul sesiunilor și, prin urmare, exclude orice răspundere în acest sens.

6.5 Alte obligații ale Utilizatorului

Totodată, Utilizatorii sunt de acord:

 • să nu transmită, să nu publice, să nu distribuie, să nu înregistreze sau să nu distrugă orice material, în special conținutul 4mind.ro, cu încălcarea legilor sau reglementărilor în vigoare privind colectarea, prelucrarea sau transferul informațiilor personale;
 • să nu disemineze date, informații sau conținut cu caracter defăimător, abuziv, obscen, ofensator, violent sau incitant la violență, sau de natură politică, rasistă sau xenofobă și, în general, orice conținut care ar fi contrar legilor și reglementărilor în vigoare sau bunelor moravuri ;
 • să nu facă referire sau să nu creeze linkuri către orice conținut sau informații disponibile de pe site-ul 4mind.ro, cu excepția acordului expres, prealabil și scris al 4mind.ro;
 • să nu folosească informații, conținut sau orice date prezente pe Site pentru a oferi un serviciu considerat competitiv către 4mind.ro.
 • să nu vândă, să nu schimbe sau să nu monetizeze informații, conținut sau date prezente pe platformă sau Serviciile oferite de platformă, fără acordul expres scris al 4mind.ro;
 • să nu utilizeze software sau dispozitive manuale sau automate, roboți sau alte mijloace pentru a accesa, explora, extrage sau indexa orice pagină a Site-ului;
 • să nu pună în pericol sau să nu încerce să pună în pericol securitatea digitală a 4mind.ro. Aceasta include încercări de monitorizare, scanare sau testare a vulnerabilității sistemului sau a rețelei sau de încălcare a măsurilor de securitate sau autentificare fără autorizație prealabilă expresă;
 • să nu falsifice sau să nu utilizeze produsele, siglele, mărcile sau orice alt element protejat de drepturile de proprietate intelectuală ale 4mind.ro;
 • să nu perturbe direct sau indirect funcționarea și infrastructura Site-ului, sau să nu încerce să transmită sau să activeze viruși prin sau pe Site.

Încălcările securității sistemului sau a rețelei pot duce la urmărirea penală și civilă. 4mind.ro verifică astfel de încălcări și poate face apel la autoritățile legale pentru a urmări, dacă este necesar, utilizatorii care au participat la astfel de încălcări. Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul în mod echitabil, în conformitate cu scopul său și cu prevederile legale și de reglementare, aceste condiții și practicile în vigoare.

 1. Rezilierea

În cazul nerespectării de către Utilizator a uneia dintre obligațiile sale și / sau nerespectării Condițiilor Generale, Compania își rezervă dreptul de a suspenda, fără notificare, accesul la Site, temporar sau definitiv, fără că această suspendare să acorde dreptul la orice despăgubire. În cazul în care Compania suspendă definitiv accesul Utilizatorului la Site, Compania vă informa angajatorul Utilizatorului fără întârziere.

 1. Excluderea răspunderii

Site-ul este o platformă web și Compania exclude orice răspundere pentru calitatea sesiunilor furnizate sau orice potențiale daune fizice sau morale pe care utilizatorul sau Specialistul le-ar putea suferi în timpul sau în urma unei sesiuni furnizate de un Specialist.

Specialiștii înregistrați pe Site sunt profesioniști independenți care oferă în mod liber sfaturi, opinii și răspunsuri, ținând cont de calificările și expertiza lor, fără influența terților.

Compania are obligația să verifice daca Specialiștii dețin certificările și autorizările necesare și de asemenea are obligația de a furniza accesul la Servicii și, prin urmare, trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura permanența, continuitatea și calitatea accesului la Site, în conformitate cu regulile de utilizare a Internetului. Accesul la Site va fi posibil pentru Utilizator, cu excepția cazului de forță majoră sau a unui eveniment care nu poate fi controlat de Companie și sub rezerva oricăror defecțiuni și intervenții de întreținere necesare pentru buna funcționare a Site-ului, care pot fi efectuate fără a avertiza Utilizatorul în prealabil. În consecință, Compania nu poate fi trasă la răspundere în următoarele cazuri:

 • Dificultăți de funcționare sau întrerupere temporară a site-ului, in afara controlului companiei, în special în cazul unei întreruperi a energiei electrice sau a serviciilor de telecomunicații, saturația rețelei oricare ar fi acestea, în anumite momente.
 • Întreruperi de moment necesare dezvoltării sau întreținerii Site-ului.
 • Eșecul sau defecțiunea rețelei de internet.
 • Contaminarea cu viruși a site-ului
 • Intruziuni dăunătoare ale terților pe site, în ciuda măsurilor de securitate în vigoare.

Totodată, Utilizatorul este de acord cu următoarele:

 • are cunoștințe despre modul de funcționare a internetului, în special despre performanța tehnică și timpii de răspuns
 • comunicarea numelui său de utilizator și, în general, a oricărei informații considerate confidențiale, se face sub responsabilitatea sa exclusivă.

Site-ul permite utilizatorului să acceseze servicii și să desfășoare sesiuni de psihologie și/sau, coaching care în niciun caz nu pot înlocui consultațiile medicale. În niciun caz Site-ul nu oferă acces la un serviciu strict medical. În acest sens, niciun act medical nu poate fi efectuat prin intermediul Site-ului. Dacă este necesar, Specialiștii pot recomanda Utilizatorilor să consulte un medic sau serviciile pe care le consideră adecvate pentru Utilizator (urgență, spital, personal medical sau paramedical). Într-o situație de urgență sau cu risc semnificativ pentru sănătate, fatal sau nu, Utilizatorul este de acord să nu folosească site-ul și să consulte un profesionist din domeniul sănătății.

 1. Proprietatea intelectuală

Tot conținutul site-ului, inclusiv elementele de design, texte, grafică, imagini, videoclipuri, informații, sigle, software, fișiere audio și altele aparține 4mind.ro, care este singurul deținător al tuturor drepturilor. Orice reproducere a Site-ului, total sau parțial, fără autorizarea Companiei este strict interzisă și constituie o încălcare pedepsită de legea civilă și penală ca infracțiune. Utilizatorii sunt de acord să nu transmită, să publice, să distribuie, să înregistreze sau să distrugă orice material, în special conținutul 4mind.ro, cu încălcarea legilor sau reglementărilor în vigoare privind colectarea, prelucrarea sau transferul informațiilor personale. Orice reprezentare și / sau reproducere și / sau exploatare parțială sau totală a conținutului și Serviciilor oferite de 4mind.ro, prin orice mijloace, fără autorizarea prealabilă scrisă a 4mind.ro, este strict interzisă și poate da naștere la acțiuni legale.

 1. Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului

Utilizatorul consimte, ca parte a înregistrării sale pe site și a accesului la Servicii și Sesiuni, că datele sale personale sunt colectate și prelucrate de către Companie. Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator colectate în timpul înregistrării pe Site sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Nu sunt colectate date legate de starea de sănătate pe site. Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate pentru gestionarea accesului la Site și desfășurarea Sesiunilor. Utilizatorul consimte să fie trimise Specialiștilor responsabili de desfășurarea Sesiunilor. Aceste date sunt păstrate și în scopuri de securitate, cu respectarea tuturor obligațiile legale și reglementărilor în vigoare.

Utilizatorul este invitat să citească obligațiile Companiei, precum și drepturile sale cu privire la datele cu caracter personal în secțiunea „Politica de protecție a datelor” a Site-ului.

Odată ce datele personale ale Utilizatorului au fost transmise către Specialist, acesta din urmă le va prelucra ca operator de date. Compania exclude orice răspundere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Specialist în cadrul Sesiunilor.

Utilizatorul este invitat să contacteze Specialistul în cauză pentru orice cerere referitoare la datele cu caracter personal prelucrate în contextul Sesiunilor.

 1. Legea aplicabilă și jurisdicția competentă

Condițiile generale, precum și relațiile dintre Utilizator și Site sunt supuse legislației din România. Orice dispută care poate apărea din interpretarea acestor Termeni și condiții generale sau din relațiile contractuale dintre Utilizator și Site va intra sub jurisdicția exclusivă a instanțelor din România.

 1. Diverse

Ne-exercitarea de către Companie a oricărei prevederi nu va constitui o renunțare la dreptul de a solicita ulterior aplicarea acestei prevederi sau a oricărei alte prevederi a Condițiilor generale, și nici unul din termenii sau prevederile Condițiilor generale nu va fi considerat ca anulat. Invaliditatea uneia dintre clauzele Condițiilor generale, în special în aplicarea unei legi, a unui regulament sau în urma unei decizii a unei instanțe competente care a devenit definitivă nu va duce la invaliditatea celorlalte, restul prevederilor își vor păstra efectul rămânând valide.